Hva er Atfarm og hva kan du oppnå ved å bruke Atfarm?


Atfarm er et digitalt verktøy for å følge utviklingen på vekstene dine og lage en tilpasset gjødsling. Presisjonsgjødsling har aldri vært enklere. NB! Fra 1. februar 2022, kan man aktivere variabel gjødsling i Atfarm kostnadsfritt (ett års kostnadsfritt abonnement).

 • Fra satellittbilder lages biomassekart for dine skifter, så langt skydekke muliggjør det
 • Gir deg oversikt over veksten, avdekker problemområder og viser variasjoner i åkeren
 • Nitrogenmengden optimaliseres til ulike deler av åkeren ved hjelp av Yara N-Sensor®-algoritme
 • Utarbeider tildelingskart og laster ned tildelingsfiler for gjødselspreder
 • Mulighet for å koble N-Testermålinger til dine skifter
 • Økt avling og lønnsomhet, redusert risiko for legde
 • Redusert N-tap til luft og vann
 • Aktuell i korn, gras, potet og flere andre vekster

Svein Ivar Ånestad bruker Atfarm og N-Tester

Svein Ivar Ånestad bruker Atfarm og N-Tester
Svein Ivar Ånestad, korn og svineprodusent i Våle, har tatt i bruk Atfarm og Yara N-Tester for å ta hensyn til variasjonen i åkeren, og gi en mer presis tildeling av gjødsla. Se hvordan han bruker verktøyene i denne videoen.

Hvordan fungerer Atfarm?

Atfarm lar deg se på nye biomassekart hver tredje dag så lenge skydekket muliggjør bilder. Bildene tas via ESA Sentinel 2-satellitter. Biomassekartet gir deg et innblikk i bestandets tetthet. Da får du en generell oversikt over veksten, og du kan også overvåke problemområder innen skiftet.

Hvis du er interessert i å tilpasse gjødsling i åkeren kan du bruke Atfarm til å laste ned tildelingsfil som kan brukes direkte i gjødselsprederen din. Tildelingsfilen er basert på den velprøvde algoritmen som finnes i Yara N-Sensor og sikrer best mulig resultat.

Hvis du har en eldre spreder uten mulighet for å bruke tildelingsfil, kan du allikevel bruke atfarm-appen som terminal, og justere mengdene manuelt ved å følge instruksjonene i appen. Man kan justere manuelt enten ved hjelp av hastighet eller mengde.

Dette får du med Atfarm

atfarm
 • Biomassekart - kontinuerlig overvåking og sammenligning med forrige sesong etc.
 • Grunnlag for tildelingskart basert på Yara N-Sensoralgoritme (tilgjengelig som tillegg)
 • Atfarm app
 • Mulighet for å koble Yara N-Tester målinger til dine skifter
 • Rådgiverfunksjon

Atfarms rådgiverfunksjon

Hvis du er en rådgiver så er Atfarm sin rådgiverfunksjon en kostnadsfri tjeneste. Med rådgiverfunksjonen vil du få en bedre oversikt over dine gårdbrukeres skifter og data, og du kan enkelt gå inn i dine gårdbrukeres Atfarm-konto og jobbe med skiftene. Du kan hjelpe gårdbrukeren med å lage skifter, og du kan følge utviklingen gjennom sesongen ved hjelp av satelittbilder.

Med din Yara N-Tester BT kan du gjøre målinger hos gårdbrukeren og lagre målingene på skiftet, slik at det er enkelt å holde styr på de ulike målingene og dele de med gårdbrukeren. Hvis du har en eldre Yara N-Tester, er det kostnadsfritt å bruke denne i Atfarm og foreta målinger.

Hvis du som rådgiver ønsker å hjelpe bonden å lage tildelingskart på skiftene, så må gårdbrukeren ha et aktivt abonnement for variabel tildeling på Atfarm. I så fall kan du også hjelpe til med eksport av tildelingsfiler for din gårdbruker.

Har du spørsmål eller behov for hjelp i Atfarm?

John Yu
John Yu
Teknisk support, Atfarm