Verdens potetproduksjon

På verdensbasis produseres det rundt 341 millioner tonn poteter i året på 20 millioner hektar.

Verdens potetproduksjonKina er verdens største produsent og avlingen er på mellom 66 og 71 millioner tonn pr år. Andre store produsenter er Russland, India, Polen, USA, Ukraina, Tyskland, Nederland og Hviterussland. 

Gjennomsnittlig avling i Norge ligger på 3,5 t/daa, men den varierer mye fra et område til et annet, og avhenger også av gjødslingpraksisen.

I industrialiserte land er forbruket til ferskvaremarkedet konstant, mens markedet for industripoteter fortsetter å vokse på grunnen av hurtigmatindustrien. I fattigere land øker forbruket av poteter grunnet en mer variert diett.