Svovel i potetproduksjon


Generelle råd for svovelgjødsling

Potetplanta trenger like mye svovel som magnesium. Der kaliumsulfat er vanlig gjødsel vil tilførselen vanligvis holde. Best resultat får man ved å tilføre svovel til jorda i en tilgjengelig form ved planting.

Effekt av svovel på utviklingstrinn

Utviklingstrinn Sulfur effect
Planting Faltskurv og vorteskurv og antall knoller

Yaras gjødslingsprogram for potet er laget av våre fagfolk og kan hjelpe deg med å få frem gode avlinger.

Svovelmangel i potet

Svovelmangel i potet viser seg på lignende måte som nitrogenmangel. Alle bladene blir gulbleike og vil være mindre i størrelse enn normalt. De yngste bladene blir kraftigere gule. Dette må ikke forveksles med jernmangel som ser likedan ut, men da forblir bladnervene grønne.