Sink i potetproduksjon

Sink (Zn) minner om mangan og magnesium da den virker på enzymreaksjoner i plantene. På denne måten er sink viktig for å motvirke nedbryting av proteiner.

Sink spiller derfor en viktig rolle i nitrogenmetabolismen og planter med sinkmangel vil produsere poteter med lavere proteininnhold. Stivelsesinnholdet påvirkes også av sink. 

Bladgjødsling med sink og avling

Bladgjødsling med sink og avling

Respons på sink i plantene kan forventes der plantene dyrkes på jorder med lav eller høy pH dersom sinknivåene er lave, som vi ser her i forsøk fra Chile.

Sink og vorteskurv

Sink og vorteskurv

Sink brukes vanligvis for å begrense vorteskurv der smittefaren er liten. Bare ved gjødsling på jorda vil mengdene sink være store nok til å kunne ha effekt på vorteskurv, som vi ser her i forsøk fra Skottland

Effekt av sink ved utviklingstrinn

Utviklingstrinn Effekt av sink
Planting Kontroll av vorte- og flatskurv
Knolldannelse Skallkvalitet

Yaras gjødslingsprogram for potet er laget av våre fagfolk og kan hjelpe deg med å få frem gode avlinger.

Generelle råd for gjødsling med sink

Effekt av sinkgjødsling kan forventes i planter som dyrkes på jord med høy eller lav pH dersom sinknivåene er lave.

Sink brukes vanligvis for å begrense vorteskurv der smittefaren er liten. Bare ved gjødsling på jorda vil mengdene sink være store nok til å kunne ha effekt på vorteskurv. Uansett bør sink bare brukes som del av en integrert bekjempningsplan understøttet av andre agronomiske tiltak for å begrense jordsmitten sammen med bruken av mere resistente potetsorter. 

Sinkmangel i potet

Mangelsymptomene for sink i potet varierer. Vanligvis vil bladene bli mindre og plantene får en avkortet vekst. Bladene bretter seg innover og planten får et bregnelignende utseende. Gråbrune til bronsefargete flekker opptrer først på de midtre bladene og deretter på alle sammen.