Hvordan redusere misfarging i potet

Misfarging og indre defekter i knollen er ansvarlig for anseelige tap etter høsting.

Misfarging av potet
Defektene kommer av oksidering av fenoler, hovedsaklig tyrosin til melanin. Kalium, magnesium og bor kan alle ha effekt på denne misfargingen. 

Plantenæring og misfarging i potet

Kalium

Kalium påvirker enzymatisk misfarging og misfarging etter koking av knollen. Lave nivåer av kalium kan øke forekomsten av misfarging etter koking.

Kalium og misfarging

Dette forsøket fra USA viser effekten av kalium på enzymatisk misfarging på to potetsorter. Kalium påvirker konsentrasjonen av organiske anioner som sitronsyre eller askorbinsyre (C-vitamin i knollen). Disse to molekylene har en antioksyderende funksjon som minsker tilfellene av enzymatisk og ikke-enzymatisk misfarging ved å senke hastigheten på oksydasjonsprosessen.

Magnesium

Lave magnesiumnivåer kan øke mottakeligheten for enzymatisk misfarging.

Magnesium og misfarging
Dette forsøket fra USA viser magnesiums effekt på enzymatisk misfarging.

Bor

Bor reduserer oksyderingen av fenoler som er ansvarlige for enzymatisk misfarging. Av den grunn vil god tilgang på bor redusere tilfellene med enzymatisk misfarging i potet.

Bor og misfarging
Dette forsøket fra USA viser effekten bor har på enzymatisk misfarging.

Andre dyrkingsformer som kan påvirke misfarging i potet.

  • Velge de rette sortene for å kunne møte markedets krav.
  • Være forsiktig under høsting og sortering for å redusere fysiske skader.
  • Riktig vanning for å minske sykdommer som f.eks flatskurv.
  • Høste under gode forhold for å unngå fysisk skade og infeksjoner.
  • Kontrollere temperaturer og fuktighet på lager.