Hvordan redusere indre flekker i potet

Indre rustflekk, også kjent som indre flekker, er en fysiologisk defekt inne i knollen som sees som små brune flekker grunnet døde celler. Indre brune flekker er enhver flekk som viser seg innenfor karstrengsringen i potetvevet.

Plantenæring og indre flekker i potet

Indre misfarging og flekker kobles oftest sammen med dårlig eller ustabil kalsiumtilgang til nydannete og voksende celler. Kalsium bygges inn i celleveggene og kan ikke flyttes derfra. Av den grunn er det viktig at nye celler får kalsium mens de dannes. Kalsium kan ikke gå inn i cellene når cellestrekkingen begynner og for lite kalsium vil føre til at cellen faller sammen og dør, noe som sees som brune flekker.

Kalsium

Indre skader som indre rustflekk eller indre brunflekk kan reduseres med en god tilgang på kalsium i form av kalksalpeter ved hypping eller ved knolldannelsen.

Kalsium og IRS - tyskland

Denne studien demonstrerer sammenhengen mellom mengden tilført kalsium, kalsiuminnholdet i skrellet og forekomst av indre brunflekk. 

Kalsium og indre rustflekk

Erfaring viser at å passe på at det er et minimum på 0,15% kalsium i skallet vil bedre skallets utseende, beskytte mot sykdommer og minske mulighetene for indre rustflekk i knollen. Analyse av skallet er en god måte å få fastslått om en sykdom eller et problem med skallet er relatert til kalsiumtilgangen. Bare små mengder kalsium i knollen kan gjøre stor forskjell.

Bor

Ved siden av kalium, kalsium og magnesium, er bor et viktig grunnstoff som er tilstede i celleveggen. Her virker det som sement mellom pektinene og gir god styrke til cellevevet. Av den grunnen påvirker bor lagringsegenskapene til potetene. Bor virker også inn på opptaket av kalsium, så tilførsel av bor er viktig for å gi plantene balansert næring.

Bor og kalsiumnivå

Annen dyrkingspraksis som påvirker indre flekker i potet

  • Unngå jorder med egenskaper som er tørkesvak eller har dårlig drenering.
  • Planlegg vanning for å få best mulig kvalitet.