Hvordan redusere forekomsten av støtblått i potetknollen

Støtblått er et alvorlig problem i potetindustrien og det er en av de viktigste grunnene til klager, og koster industrien store summer.

Riktig næringstilførsel under vekst og modning kan gjøre risikoen for støtblått betraktelig mindre. Kalium, kalsium, magnesium og bor hjelper til med å redusere forekomsten av støtblått.

Poteter med støtblått 

Kalium

Kalium påvirker forekomsten av støtblått, og økte kaliumnivåer kan virke reduserende.

Kalium og støtblått

Dette forsøket fra England viser forholdet mellom kaliuminnholdet og forekomsten av støtblått i en rekke forskjellige sorter.

Kalsium

Høyt kalsiumnivå i knollen kan også redusere forekomsten av støtblått ved høsting og transport. Sortene varierer i sitt opptak av kalsium, og ved å bruke Kalksalpeter i stedet for ammoniumnitrat vil forkomstene bli færre, og i enkelte sorter til og med halverte.

Kalsium og støtblått - opptak per sort

Disse to forsøkene fra USA viser at bruken av Kalksalpeter i stedet for ammoniumnitrat gir høyere kalsiuminnhold i knollene i en rekke forskjellige sorter.

Kalsium og støtblått

Kalksalpeter i stedet for ammoniumnitrat gir lavere forekomster av støtblått i en rekke forskjellige sorter.

Bor

Bor hjelper til å stabilisere kalsium i celleveggene og påvirker også kalsiumopptaket, så tilførsel er viktig for å sikre en balansert gjødsling og for å maksimere fordelene ved tilført kalsium.

Bors effekt på kalsiumnivå i knollene

Dette forsøket viser hvordan bor påvirker kalsiuminnholdet i knollen og dermed også risikoen for støtblått.

Andre dyrkingsmåter som påvirker forekomsten av støtblått i potet

  • Velge rett sort for å imøtekomme kravet til tørrstoff
  • Høste under gode forhold for å unngå fysisk skade
  • Være forsiktig under høsting og sortering slik at fysiske skader unngås
  • Planlegge vanningsrutiner slikt at vekst og utvikling gir ønsket kvalitet 
  • Scheduling irrigation to maximize quality characteristics 
  • Kontrollere temperatur og fuktighet på lager