Hvordan redusere forekomsten av bløtråter i potet

Bløtråter er en rekke bakteriesykdommer som smitter i varmt vær, vanligvis Erwinia spp. De smittes inn i knollen ved mekaniske skader og gir deretter råte på lager.

Bløtråte

Riktig gjødsling av plantene før høsting vil påvirke langringsegenskapene til potetene. Særlig kalsium og bor kan ha positiv effekt mot bløtråter.

Plantenæring og bløtråter i potet

Kalsium

Det er bevist at en styrking av celleveggene i knollen med kalsium kan hjelpe til med å redusere angrepene av Erwinia-bløtråte på lager.

Kalsium og bløtråte

Dette forsøket viser forholdet mellom kalsiumtilgang, kalsiuminnholdet i skallet ved skrellanalyser og vekttap grunnet Erwinia-bløtråte.

Høye nivåer av kalsium i knollen vil også redusere risikoen for klemskader og støtblått ved høsting og transport. Sortene varierer i kalsiumopptak, men ved å bruke Kalksalpeter i stedet for ammoniumnitrat gir maksimalt opptak, og reduserer risikoen for skader som kan gi smitteinngang.

Kalsium opptak per sort

Dette forsøket fra USA viser at bruken av Kalksalpeter i stedet for ammoniumnitrat ga høyere kalsiuminnhold i knollene i en rekke forskjellige sorter av potet.

Bor

Ved siden av kalium, kalsium og magnesium, er bor et viktig næringsstoff i celleveggen. Her fungerer det som sement mellom pektiner, og gir et sterkere plantevev. Av den grunn påvirker bor potetenes lagringsegenskaper. Bor virker også inn på opptaket av kalsium, så bor er viktig for å sikre en balansert gjødsling.

Bor og kalsiumnivå i knollene

Dette forsøket viser hvordan bor påvirker kalsiuminnholdet i knollene og også tilfellene av indre rustflekk.

Andre dyrkingsmåter som kan påvirke bløtråte i potet

  • Høste tidlig, på den måten reduseres sensmitte og reduksjon i knollkvalitet.
  • Være forsiktig under høsting og sortering for å redusere fysisk skade og klemskader.
  • Desinfisere oppbevaringsområder for settepotetere for å redusere overvintring av sykdom.
  • Høste under gode forhold for å unngå fysisk skade og smitte av sykdom.
  • Bruke behandling på lager (soppmidler) for å redusere sykdomsvekst.
  • Kontrollere temperaturer og fuktighet på lager.