Hvordan redusere bladsykdommer i potet

Gjødsling med nitrogen kan under enkelte forhold føre til økte sykdomstilfeller på bladene, særlig ved gjødslinger sent i sesongen, da disse fører til forsinket modenhet og økte muligheter for råtesmitte.

Plantenæring og bladsykdommer i potet

Bladsykdommer i potetNitrogen

Nitrogen er viktigste næringsstoff for god vekst i bladmassen, men i tempererte klimaer vil for mye nitrogen sent i sesongen holde plantene i vekst og forsinke modning, noe som fører til en økt fare for råteinfeksjon.

Ved gjødsling med nitrogen må man også ta hensyn til hvilken form som skal brukes. For mye ammoniumnitrogen er en ulempe da det reduserer pH i rotsonen og derfor stimulerer til infeksjon av svartskurv (rhizoctonia).

Andre dyrkingsråd som kan påvirke bladsykdommer i potet

  • Pass på at sprøyteprogrammene mot tørråte er effektive. 
  • Ha vanningsprogram som gjør vekstvilkårene så gode som mulig og reduserer smittefare.