Potetsorter

Det finnes et meget stort antall arter og sorter av potet, med over 85 arter og nesten 3000 sorter på verdensbasis. På denne siden konsentrerer vi oss om den "hvite poteten" (Solanum tuberosum) som er den vanligst dyrkete arten hos oss.

PotetsorterSelv om de fleste sortene har hvitt eller gult kjøtt og hvite skall, finnes det mange forskjellige farger på knollene. Poteter er først og fremst en plante for kjøligere klimatyper, og optimal temperatur for produksjon ligger på
10 - 20 gr C.

Knollene er omtålelige for frost og må høstes før frosnettene setter inn for fullt. I de fleste områder blir avlingene best når potetene plantes rett etter siste frostnatt. Dette gir en lang vekstsesong. I områder med lite fare for frost kan poteter dyrkes året rundt.

Noen potetsorter avslutter veksten og modnes, mens andre sorter kan fortsette å vokse over lengre periode og under noen forhold vil disse trenge en form for behandling for å stoppe blad og stengelvekst før høsting.

Tørking og nedsviing av riset i sortene som fortsetter veksten må kalkuleres for å få maksimalt utbytte med god kvalitet.