Potet 2021 spørrekonkurranse

Delta og vinn Yara storsekk-kniv! (Vi trekker to heldige vinnere)

Spørsmål 1: Hvilke tre viktige næringsstoffer i potet bidrar NITRABOR med?
Spørsmål 2: Hvilket av disse YaraVita-produktene er spesielt tilpasset næringsbehovet i potet?
Spørsmål 3: Hva er optimal timing og dosering for YaraVita SOLATREL for å fremme knollantallet i potet?
Spørsmål 4: Hvilken app kan man bruke for å variere nitrogengjødslingen i potet ved hjelp av satelittbilder?
Spørsmål 5: Hvilket blad er det riktige bladet å ta petioleanalyse av i potet?
Yrke
Jeg vil samtidig abonnere på