Hvordan øke tørrstoffinnholdet i potet

Tørrstoffinnholdet er viktig for både ferskvaremarkedet og industripoteter. Knoller med tørrstoffinnhold over 18-20% kan ofte være mere mottakelige for støtskader og de blir melne når de kokes. Men for industrien er høyt tørrstoffinnhold ønsket for å oppnå god stekefarge, gjerne 20-25%. Nitrogen, kalium og magnesium kan alle påvirke tørrstoffinnholdet i potet.

Plantenæring og tørrstoffinnholdet

Nitrogen

Nitrogen er det viktigste næringsstoffet til å gi god vekst i bladmassen, men i tempererte klimaer kan for mye nitrogen ved senere vekstfaser holde bladmassen i vekst slik at modningen forsinkes og dette kan gi mindre  stivelses- og tørrstoffinnholde slik at avlingen er mindre egnet til industribruk. 

Nitrogen - effect on dry matter

Dette forsøket i Norge viser at for mye sein nitrogen kan redusere tørrstoffet i knollene. 

Poteter som sprekker opp innvendig

For mye vekst mot slutten av sesongen i kjølig klima kan føre til for store poteter og indre defekter i knollen.

Kalium

Hvilken type kalium som tilføres har effekt på tørrstoffet. Kaliumsulfat kan gi høyere tørrstoffinnhold enn kaliumklorid og foretrekkes derfor oftest til industripoteter.  Grunnen til dette er at klorid-delen i kaliumkloridet har negativ effekt på knollenes tørrstoffinnhold.

Potassium Form and Tuber Dry Matter

Forsøket fra Danmark viser det høyere tørrstoffinnholdet som oppnås med kaliumsulfat i motsetning til kaliumklorid.

Magnesium

Lave magnesiumnivåer i jorda vil redusere stivelsesinnholdet i knollene og forsøk har bekreftet den positive effekten magnesium har på tørrstoffinnhold og egenvekt i knollen.

Manganese and dry matter

Andre dyrkingsmetoder som påvirker tørrstoffinnholdet i potet

  • Velge rette sorten for å møte krav til tørrstoffinnhold.
  • Velge settepoteter med liten sykdomsrisiko.  
  • Unngå åkre med negative faktorer som dårlig drenering og leiraktig jord.
  • Se til at sprøyteprogrammene mot tørråte er effektive. 
  • Planlegg vanning for å best mulig vekst og produksjon.  
  • Høst tidlig for å unngå sykdomssmitte og dårlig kvalitet på knollene.