Hvordan øke stivelsesinnholdet i potet

Poteter er en av de viktigste kilder til stivelse i verden. Å velge riktig sort er veldig viktig og poteter med høyere innhold en 13% er kravet i f.eks. Tyskland. Jo høyere stivelsesinnhodet er, jo mindre avfall blir det.

Nitrogen

Nitrogen er det viktigste næringsstoffet til å gi god vekst i bladmassen, men i tempererte klimaer kan for mye nitrogen ved senere vekstfaser holde bladmassen i vekst slik at modningen forsinkes og dette kan gi mindre  stivelses- og tørrstoffinnholdet slik at avlingen er mindre egnet til industribruk. 

NItrogen - effekt på stivelsesforhold

Fosfor

Fosforgjødsling kan påvirke stivelsens kvalitet. Ved å øke knollens forsforinnhold, vil viskositeten til den gelatiniserte stivelsen øke og temperaturen for gelatiniseringen vil gå ned. 

Fosfor og stivelsens viskositet