Hvordan øke potetavlingen

Faktorene som bestemmer en avlings størrelse i potet er antall knoller pr arealenhet, og knollstørrelse eller -vekt. Økt avling oppnås ved å dyrke fram det optimale antallet knoller, opprettholde en grønn bladmasse, øke knollstørrelse og -vekt.

Plantenæring og potetavling

En balansert gjødslingsplan omfatter alle makro- og mikronæringsstoffer og er avgjørende for å kunne oppnå ønsket resultat.

Opptak av makronæringsstoffer i potet

Fjerning av makronæringsstoffer

Kalium er det næringsstoffet som poteten forbruker mest av, og sammen med nitrogen er det nødvendig i tilpassede mengder for å gi store avlinger. Det trengs mindre mengder fosfor, kalsium og magnesium. Selv om hvor mye plantene tar opp varierer fra åker til åker, og avhenger av avlingens størrelse, kan potetplantene ta opp 50% mere kalium enn nitrogen. Som diagrammet viser, kan en avling på 35 t/ha fjerne over 200 kg/ha med kalium og 115 kg/ha nitrogen.

Daglig opptak av makronæringsstofferOpptaket av næringsstoffer varierer med plantenes utviklingsstadier. Det er et stort behov for makronæringsstoffer under veksten om våren. For å hindre at mangel på næringsstoffer begrenser avlingen, er det viktig at tilstrekkelige mengder er tilgjengelige for opptak når plantene trenger dem. Både kalium og nitrogen trengs under den vegetative vekstfasen, under knolldannelse og -tilvekst.

Daglig opptak av makronæringsstoffer knollen

Kalium er særlig viktig for høye avlinger, men også for å kunne oppnå en stor andel salgbar avling. "Luksusopptak" av kalium er vanlig i potet. Nitrogen er viktig for utvikling av bladmasse og for knollvekst.  På samme måte som med kalium blir mye nitrogen omallokert fra bladene og riset til knollene under knolltilveksten. Fosfor trengs også i relativt store mengder, særlig under tidlig vekst, for å stimulere til rotvekst og knolldannelse, og så igjen mot slutten av sesongen da knolltilveksten er stor.

Opptak av mikronæringsstoffer i potet

Fjerning av mikronæringsstoffer

Selv om mikronæringsstoffene trengs i mye mindre mengder, er en riktig balansert gjødsling viktig for å få god kvalitet på avlingen.

En balansert gjødslingsplan er vesentlig, og selv om det trengs mye mindre mengder, må en riktig tilførsel av mikronærinsstoffer inkluderes for å oppnå høye avlinger. De viktiste mikronæringsstoffene i potet er bor, kopper, mangan og sink.