Hvordan øke knollstørrelsen i potet

Knollenes størrelse og ensartethet er viktig for ethvert marked, om det er ferskvare, settepotet eller til fabrikk. Alt produsenten gjør for å forlenge tiden med et sunt bladdekke på planten vil øke den gjennomsnittlige knollstørrelsen.

Plantenæring og knollstørrelsen i potet

Vel balansert gjødsling er viktig for å kunne øke knollstørrelsen. Nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium og mangan har alle vist å ha en effekt på denne.

Nitrogen

Nitrogen er viktig som drivstoff i planteveksten og gir høye avlinger. Nitrogen trengs hovedsaklig under ristilveksten og deretter for å øke veksten og størrelsen på knollene ved å sikre optimal fotosyntese i bladene. Å tilføre nitrogen på et tidlig tidspunkt i utviklingen vil stimulere til en god bladmasse, og senere i utviklingen vil nitrogen hjelpe til med å vedlikeholde den grønne bladmassen og øke avlingen ved å stimulere knolltilveksten.

Nitrat-nitrogen - Effekt på egenvekt

Nitratnitrogen fremmer også opptak av kationer som kalsium, kalium og magnesium som igjen fører til økt egenvekt. Indre knollkvalitet med mindre forekomst av indre defekter oppnås gjennom denne gjødseltypen.

Fosfor

Bladgjødsling med fosfor - effekt på avling

Fosfor som bladgjødsling tilført etter knolldannelsen øker knollstørrelsen og øker derved avlingen, tidlig bladgjødsling stimulerer til et større knollansett. Fosfor som bladgjødsling er ikke en erstatning for fosfor tilført i grunngjødslinga som radgjødsles eller breigjødsles under setting. Uten tilstrekkelig fosformengde i jorda vil veksten tidlig i sesongen bli under det optimale.

Disse forsøkene utført hver for seg i England viser en vedvarende økning i avling fra bladgjødsling med fosfor etter knolldannelse som fører til økt knollstørelse og generell størrelse på avlingen totalt sett.

Kalium

Kalium og avling

Potetplanten tar opp store mengder kalium i løpet av vekstsesongen og kalium er nødvendig for å få store avlinger.

I fem forsøk i løpet av tre år på vulkansk jord med god kaliumstaturs i jordanalysene, økte 100 kg K/ha den gjennomsnittlige avlingen med 10 t/ha.

Kalsium 

Kalsium er en viktig byggesten i celleveggene, og hjelper til med å bygge en kraftig struktur og en stabiliserer cellene. Kalsium er et kritisk næringsstoff under celledeling og -vekst, og er derfor viktig før og under den kraftigste knolltilveksten.

Kalsium og stress

Kalsium hjelper også plantene til med å tilpasse seg ulike stresssituasjoner ved å påvirke signalene i kjedereaksjonen som oppstår når f.eks. tørkestress, hetestress eller lignende forekommer. Det har også en viktig rolle ved at det regulerer den aktive transporten av kalium til spalteåpningen slik at de åpner seg. Dette er særlig effektivt til å hjelpe til med å redusere stress i sommervarmen da det minsker visning og bladskader. Der det skjer, har en forbedring på 30% blitt observert.

Dette forsøket viser fordelen ved å tilføre kalsium under stressforhold, da det gir tydelig økning i avlingen.

Magnesium

Magnesium trengs under knollveksten og ved begrenset tilgang vil knollstørrelsen begrenses og av den grunn også avlingen.

Jord med alvorlig magnesiummangel kan redusere avlingene med opp til 15%, i slike tilfeller vil en normgjødsling med magnesium kunne øke avlingen med fra 1 til 10% i forsøk.

Opptak av magnesium avhenger av en balanse med andre kationer, særlig kalium. Høy kaliumkonsentrasjon i jorda kan utløse magnesiummangel. På samme måte kan det være nok magnesium i jorda, men tørke kan begrense opptaket. I begge disse tilfellene kan bladgjødsling med magnesium vise seg veldig effektiv.

Magnesium og avling

Magnesium og avling 2

Mangan

Mangan oppfører seg på en måte likt som magnesium i potetplanten, men til forskjell fra magnesium er mangan særdeles lite bevegelig og beveger seg bare oppover med væskestrømmen i potetriset til de ytterste bladene. Når det er i bladene beveger det seg ikke tilbake eller til andre deler av planten.

Manganmangel kan påvirke tørrstoffinnholdet i potet og reduserer dessuten knollstørrelse og avling.

Magnan og avling

Andre dyrkingsmåter som øker knollstørrelsen i potet

  • Sette potetene så tidlig som mulig for å øke vekstperioden i områder med begrenset daglengde.
  • Sette poteter som er fysiologisk eldet slik at de spirer raskt. 
  • Sette ved optimal jordtemperatur slik at veksten starter raskt. 
  • Vanne riktig, gjødsle riktig og iverksette riktig plantevern slik at bladene kan holde seg grønne lenge, og derfor gi økt knollvekst. 
  • Uttørking av planta på det rette stadiet for å imøtekomme markedets krav.