Hvordan øke antall knoller i potet

Antall knoller som hver plante produserer påvirkes av dyrkningsforholdene og sortens egenskaper.

Et stort antall knoller per arealenhet vil produsere en avling med fortrinnsvis små knoller som er ideelle for hermetisering, salater eller til settepoteter. Et relativt sett lite antall knoller per arealenhet gir mindre konkurranse, og gjør at plantenes energi og resurser går til å produsere større poteter til ferskkonsum eller til fabrikk.

Plantenæring og antallet knoller i potet

En riktig balansert gjødsling har stor påvirkning av antallet knoller plantene vil produsere. Fosfor, kalium og kalsium har alle vist å ha effekt på antallet knoller.

Fosfor

Tilgjengeligheten av fosfor ved knolldannelsen er viktig for å sikre best mulig initiering, særlig dersom antallet knoller må økes for noen sorter, eller der markedet ønsker mye småpoteter, som i produkjsonen av settepoteter.

Fosfor og avling

Studier fra Wales viser fosforets effekt på å øke antallet knoller og totalavlingen.

Selv om poteter har god respons på nylig tilført fosfor, kan det være vanskelig å fastsette det økonomiske optimum for fosforgjødslingen. Gjødselmengden vil avhenge av jordtype og resultater fra jordanalyser. Der det ikke er nok fosfor tilgjengelig i jorda for normal vekst, kan bladgjødling gi rask og nødvendig tilgang. 

Bladgjødsling med fosfor - antall knoller

Studie fra Skotland som viser effekten av bladgjødsling med fosfor på antallet knoller.

Ved å tilføre fosfor som bladgjødsling rett før initieringen av knoller starter vil øke det totale antallet knoller.

Fordi fosfor er lite bevegelig i jorda er det viktig at fosforgjødsla plasseres i nærheten av, til siden og under settepoteten, plassering av gjødselen gir bedre resultat enn breigjødsling, særlig på jordarter med stort potensiale for fosforbinding.

EFfekt av pH på fosfor

Kurven viser effekten av jordas pH på tilgjengeligheten av fosfor grunnet utfelling av kalsium ved høy pH og binding mot jern og aluminium ved lav pH.

Kalium

Kalium kan påvirke antallet knoller i avlingen, men typen kalium er også viktig. Særlig ved store kaliummengder ved et stort avlingspotensiale har kaliumsulfat en større effekt enn tilsvarende mengde kaliumklorid. Kaliumsulfat reduserer TS% mindre enn kaliumklorid.

Kaliumtype og antall knoller

Studie fra Englang som viser effekten kalium har på å øke antallet knoller.

Kalium og avling

Disse forsøkene fra India viser økt avling grunnet kalium, men også nytten av kaliumsulfat i motsetning til kaliumklorid.

Andre dyrkingsmåter som kan påvirke knollstørrelsen i potet

  • Velge den rette sorten. 
  • Redusere hemmende forhold ved dannelse av knollene (tørke, kompaktering). 
  • Vanne for å opprettholde et godt vekstmiljø. 
  • Foreta en fysiologisk forelding av settepoteten for å produsere ønsket antall knopper pr knoll. 
  • Plante settepotetene med riktig avstand for å få optimalt antall stilker pr kvadratmeter. 
  • Bruke plantevernmidler mot ugras og nematoder, for å være sikker på at plantene utvikler seg forholdsvis uhindret.