Næringsstoffenes rolle per vekststadie i potet

Næringsbehovet til potet varierer avhengig av hvilket stadie potetplanta er i. Finn ut hvilke næringsstoffer som er viktigst ved ulike vekststadier.

Setting

 • Nitrogen og kalium - Tidlig vekst og tørrstoffinnhold
 • Fosfor - Flere knoller, vekst og tørrstoffinnhold
 • Magnesium - Planteutvikling
 • Sink og mangan - Kontroll av flatskurv og vorteskurv
 • Svovel - Flatskurv og vorteskurv samt antall knoller

Etablering

 • Nitrogen - Delgjødsling for å begrense tap av N
 • Kalium - Vekst og tørrstoffinnhold

Hypping

 • Nitrogen - Andre delgjødsling
 • Kalsium (+/- bor) - God skallkvalitet, reduksjon i indre rustflekker, toleranse for stress ved tørke/varme.

Før knolldannelse / krokstadiet

 • Fosfor - Flere knoller, kraftigere vekst.

Knolldannelse

 • Fosfor og magnesium - større knoller 
 • Sink og mangan – Skallkvalitet
 • Kalsium (+/- bor) – God skallkvalitet, reduksjon i indre rustflekker, toleranse for stress / tørke / varme.

Blomstring og knollvekst

 • Nitrogen, fosfor og magnesium - Opprettholde knollvekst.
 • Kalsium – Forbedrer skallkvaliteten og reduserer sykdomsskader.