Markedets krav til potet

I mange land er det ikke lenger mulig å plante poteter og så selge avlingen på det åpne markedet. Produsentene blir nå møtt med strenge kvalitetskrav fastsatt av en spesiell sluttbruker (kontraktsdyrking), og om de ikke følges kan det bli iverksatt økonomiske straffetiltak, eller i verste fall kan avlingen bli avvist.

Som et resultat av dette, er hele dyrkningsprogrammet, fra sortsvalg, planteavstand, agronomisk bistand, og frem til tørking og lagring av potetene, laget for å kunne produsere høy avling som tilfredsstiller kvalitetskravene i markedet.

Ferskvaremarkedet for potet

Knollkvaliteten med tanke på utseende og kokekvalitet er det som teller mest for kunden. Mye avhenger av sorten, men også på hvilken måte poteten dyrkes.

For ferskvaremarkedet, må knollene være ensartete i form og størrelse (4,5 – 9 cm), med pent skall som er fritt for sykdom og skader.

Tørrstoffinnhold er også viktig da knoller med tørrsstoffinnhold på over 18-20% er mer utsatt for støtskader og kan smuldre opp under koking.

Ferske poteter blir stadig oftere solgt ferdigpakket, mens lavere sorteringer selges i løsvekt eller i billige forpakninger.

Poteter med hvitt skallPoteter med rødt skall

Industripoteter

Poteter som skal til fabrikk må være like i formen og ha standard vekt og god kvalitet igjennom hele knollen.

For pommes frites og potetgull er et høyt tørrstoffinnhold viktig for å få en god farge etter frityrsteking. Standard fargekart blir brukt av fabrikkene for å få ens farge etter fritering. Tidligere sa kontraktene at 18% tørrstoff var et minimum. Nå er industristandarden 20-25% tørrstoff.

Innholdet av enkelte sukkertyper, særlig reduserende sukker, må også være lavt, ellers vil pommes frites og potetgullet bli brune ved fritering. Kontraktene spesifiserer vanligvis et aktseptabelt nivå for reduserende sukker.

Fabrikkene ilegger produsentene straff for tap grunnet flekker, slagskader, sykdom, grønnfarge, sprekker, etc.  En standard kontrakt vil spesifisere et maksimum på 5% utenfor spesifikasjonene for vekt, dvs 2 kg av 50kg totalt.

For mye nitrogen og høyt innhold av reduserende sukker gjør potetene brune ved frityrsteking.Ensartet stekefarge er et viktig kvalitetskrav.

 

Stivelsesproduksjon

Poteten er en av de viktigste kilder til stivelse på verdenbasis. Sortsvalg er veldig viktig, og poteter med mere enn 13% stivelse er ønsket i f.eks. Tyskland. Høyere stivelsesinnhold gir mindre tap. Potetknollen har stor variasjon i størrelsen på stivelseskorn i tillegg til at den har et høyt innhold av fosfater. Stivelseskvaliteten påvirker den ferdige massens egenskaper, særlig viskositeten.

Produksjon av settepoteter

Avlingens størrelse og kvalitet avhenger til en stor grad av hvor friske settepotetene er. For at produsentene skal kunne stole på kvaliteten på kjøpte settepoteter, har noen land innført offentlig kontroll. 

Poteter dyrket som settepoteter bør være jevnstore, små, pent formete knoller, vanligvis 4-6cm i diameter. Brukes oppdelte knoller, bør soppmidler påføres sårflaten for å redusere risikoen for sykdom.