Magnesiummangel forverret av

  • Skarp, sandig og sur jord
  • Kaliumrike jordarter
  • Skifter som gjødsles sterkt med kalium
  • Kalde våte perioder

Magnesium er viktig for

  • Fremmer knolltilvekst
  • Øker knollavlinga
  • Gir bedre sykdomstoleranse og skallkvalitet
  • Fremmer tørrstoff- og stivelsesinnholdet i knollene

Anbefalt Yaragjødsel for Magnesium

YaraVita MAGTRAC

YaraVita MAGTRAC

Potet: 400 ml/ i min 20 l vann/daa fra ca. en uke etter full oppspiring. For å øke tørrstoffinnholdet i potetene, behandle en gang til med samme dose midt i vekstperioden.

Les mere om YaraVita MAGTRAC