Kalsium mangel forverret av

 • Sur jord
 • Sandig og lett jord (utvasking)
 • Sur torvjord
 • Natriumrik jord
 • Aluminiumrik jord
 • Tørre forhold
 • Frukt med høyt innhold av nitrogen eller kalium
 • Stor frukt

Kalsium er viktig for

 • Gir friskt, grønt potetris
 • Fremmer avling og kvalitet
 • Bedrer lagringsegenskapene
 • Med redusert risiko for indre defekter som brunflekk og kolv

Anbefalt Yaragjødsel for Kalsium

YaraVita STOPIT

YaraVita STOPIT

Potet: 0,5-1,0 l/daa. 2-3 behandlinger rett etter begynnende knolldannelse, når 50% av stolonenes topper har doblet sin diameter. Behandles med 10 til 14 dagers intervall. Vannmengde 20 l/daa.

Les mere om YaraVita STOPIT

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR

Potet: Delgjødsling evt. tilleggsgjødsling med nitrogen. Gir god forsyning også av kalsium sammen med mikronæringsstoffet bor. 15-40 kg/daa

Les mere om YaraLiva NITRABOR