Fosformangel forverret av

 • Sur eller svært kalkrik jord
 • Lavt innhold av organisk materiale
 • Kalde eller våte forhold
 • Vekster med dårlig utvikla rotsystem
 • Jord med lave P-reserver
 • Jord med høy fosforfikseringskapasitet
 • Jernrike jordarter

Fosfor er viktig for

 • Fremmer knollansettingen
 • Øker knollantallet
 • Gir jevnere knollstørrelse
 • Fremmer knolltilvekst
 • Øker knollavlinga
 • Gir bedre sykdomstoleranse og skallkvalitet
 • Fremmer tørrstoff- og stivelsesinnholdet i knollene
 • Fremmer knollenes lagringsegenskaper og redusere lagersykdommer

Anbefalt Yaragjødsel for Fosfor

YaraVita SENIPHOS

YaraVita SENIPHOS

Potet: For å stimulere tidlig vekst: 1 l i 20 l vann/daa en uke etter full oppspiring. For å oke knollantallet: 1,5 l/daa ved knollansett (når 50% av stolontuppene har en diameter som er det dobbelte av resten av stolonene). For å oke knollstorrelsen: Min. 2 behandlinger med 0,5-1 l/daa under knolltilveksten. (Start behandling når de forste knollene har en diameter på 10 mm) Sproyteintervall 10-14 dager.

Les mere om YaraVita SENIPHOS

YaraVita SOLATREL

YaraVita SOLATREL

Potet: For å øke antall knoller: 1 liter/daa ved begynnende knollansetting. For å øke knollstorrelsen: 1 liter/daa ved begynnende knolltilvekst. Gjenta 10-14 dager senere. Vannmengde: 20 l/daa.

Les mere om YaraVita SOLATREL

OPTI-P 0-20-0

OPTI-P 0-20-0

Potet: Ved lave fosforverdier i jordanalysene. Gjødsles med 10-20 kg/daa før setting.

Les mere om OPTI-P 0-20-0

OPTI-START 12-23-0

OPTI-START 12-23-0

Potet: Ved stort fosforbehov. Setting med kombisetter der OPTI-START™ 12-23-0 plassers sammen med settepoteten via et eget gjødselaggregat. 5-15 kg/daa. Gir også noe nitrogen til planten. Stimmulerer til økt knollantall.

Les mere om OPTI-START 12-23-0