Bormangel forverret av

  • Sandjord
  • Høye nitrogennivåer Høye kalsiumnivåer Kalde, våte perioder eller tørkestress

Bor er viktig for

  • Bedrer planteutviklingen
  • Bedrer knollkvaliteten
  • Reduserer risikoen for indre rustflekksjuke
  • Reduserer risikoen for indre brunflekk

Anbefalt Yaragjødsel for Bor

YaraVita BORTRAC

YaraVita BORTRAC

Potet: 100-200 ml i 20 l vann/daa 7-14 dager etter full oppspiring. Kan gjentas fram til 20 dager etter knolldanning.

Les mere om YaraVita BORTRAC

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR

Potet: Delgjødsling evt. tilleggsgjødsling med nitrogen. Gir god forsyning også av kalsium sammen med mikronæringsstoffet bor. 15-40 kg/daa

Les mere om YaraLiva NITRABOR