Mangan i potetproduksjon

Mangan er veldig lite bevegelig i planten og beveger seg bare oppover med væskestrømmen til bladene. Når mangan er på plass i bladene foregår det ingen videre transport til andre deler av planten. Alvorlig manganmangel kan redusere avlinger og tørrstoffinnhold.

Mangan og avling

Alvorlig manganmangel kan gi kraftig reduksjon i avling.

Mangan og avling

Mangan og tørrstoff

Alvorlig manganmangel kan gi reduksjon i tørrstoffinnhold i potet

Mangan og tørrstoff

Effekt av mangan på utviklingstrinn

Utviklingstrinn Effekt av mangan
Planting Kontroll over vorte- og flatskurv
Knolldannelse Skallets overflate

Manganmangel i potet

Mange brune flekker dukker opp på bladflaten. Det kan være flere flekker mot stilkfestet til bladet.