Magnesium i potetproduksjon

Magnesium spiller en sentral rolle i fotosyntesen. Det er sentrum i klorofyllmolekylet, er også med i flere trinn av sukker- og proteinproduksjonen, og er delaktig i transporten av sukker i form av sukrose fra bladene til knollene.

Magnesium og avling

Alvorlig magnesiummangel kan redusere avlingene med opp til 15%.

Magnesium og avling

Magnesium og avling

Forsøk fra UK viser også effekten av magnesium på avling.

Magnesium og egenvekt

Magnesium og egenvekt

Forsøk i Australia bekrefter den positive effekten magnesium har på spesifikk vekt i potet. Vanlig bruk av magnesium på årlig basis har gitt avlingsøkninger på fra 1 til 10%. God tilgang på magnesium er viktig under knollveksten. Dersom tørr jord begrenser opptaket, kan bladgjødsling være veldig effektivt. 

Magnesium og misfarging av knollen

Magnesium og misfarging av knollen

Lave magnesiumnivåer kan øke tilfellene av enzymatisk misfarging, som forsøkene fra Katahdin i USA viser.

Effekt av magnesium etter utviklingstrinn

Utviklingstrinn Effekt av magnesium
Planting For planteutvikling
Knolldannelse Større knoller
Blomstring og knollvekst Vedlikeholde knollveksten

Yaras gjødslingsprogram for potet er laget av våre fagfolk og kan hjelpe deg med å få frem gode avlinger.

Generelle råd for magnesiumgjødsling

Opptak av Mg avhenger av jordas kationebyttekapasitet og balansen med andre kationer, særlig kalium. Høyt innhold av kalium i jorda kan gi magnesiummangel. I slike tilfeller vil bladgjødsling av magnesium være gunstig.

Magnesiummangel i potet

De eldre bladene vil utvikle bleke klorotiske flekker mellom bladnervene i et fiskebeinsmønster langs hovednerven.  Disse flekkene vil bli brune ettersom mangelen fortsetter.  Bladranden vil ofte forbli grønn og kan krølle seg oppover og bli sprø.