Kalsium i potetproduksjon

Kalsium er en hovedkomponent i celleveggene og hjelper til med å bygge en sterk struktur og sikrer stabile celler.

Kalsium og indre rustflekk

Indre skader som indre rustflekk og brunflekk kan reduseres med god kalsiumtilgang i form av Kalksalpeter ved planting eller under knolldannelsen. Erfaring viser at ved å sikre at skallet ved skrellprøver inneholder et minimum på 0,15% kalsium så vil skallet ha en fin overflate, motstandskraften mot sykdommer blir god, samtidig som indre rustflekk redusereres til et minimum.

Kalsium og indre rustflekk

Effekt av kalsium på bløtråte

Styrking av celleveggene i knollen med kalsium kan hjelpe til å redusere angrepene av Erwinia-bløtråte på lager.

Effekt av kalsium på bløtråte

Kalsium og skader på skallet (forsøk i UK)

Kalsium reduserer også nivået på sykdommer i skallet som svartskruv og vorteskurv, og gir på den måten poteten et bedre utseende. Men høye nivåer av kalsium i jorda, fra f.eks. nylig kalking, kan øke mengden med flatskurv. 

Kalsium og skader på skallet (forsøk i UK)

Opptak av kalsium og potetsorter

Høye nivåer av kalsium i knollen reduserer også risikoen for klemskader ved høsting og transport. 

Opptak av kalsium og potetsorter

Sortene varierer i sitt kalsiumopptak som disse studiene fra USA viser.

Kalksalpeter og slagskader (Støtblått)

Ved å bruke Kalksalpeter i stedet for ammoniumnitrat minskes faren for klemskader som resulterer i støtblått i poteten. I noen sorter kan skadene halveres.

Kalksalpeter og slagskader (Støtblått)

Kalsium og potetavling

Bruken av kalsiumgjødsel i produksjon av settepoteter er som å gi neste års planter en vitamininnsprøytning. En settepotet med høyt kalsiumnivå vokser fortere og vil være sunnere, og kan gi bedre avling. 

Kalsium og potetavling

Effekt av kalsium etter utviklingstrinn

Utviklingstrinn     Effekt av kalsium
Hypping God skallkvalitet, reduksjon i indre rustflekk, økt toleranse mot stress fra tørke og hete.
Knolldannelse God skallkvalitet, reduksjon i indre rustflekk, økt toleranse mot stress fra tørke og hete.
Blomstring og knollvekst Forbedrer skallets overflate og reduserer effekten av sykdom

Yaras gjødslingsprogram for potet er laget av våre fagfolk og kan hjelpe deg med å få frem gode avlinger.

Generelle råd for kalsiumgjødsling

Kalsium er en viktig byggestein i celleveggene og gir god og solid struktur i cellene. Cellevegger med godt kalsiumnivå står seg bedre imot angrep av bakterier og sopp. Kalsium er veldig viktig under celledeling og -vekst, og er derfor vesentlig før og under den raske voksefasen til knollene. Kalsium hjelper også plantene til å tåle stress ved å påvirke signalene som oppstår når stress forekommer. 

Kalsium har også en nøkkelrolle ved å regulere den aktive transporten av K til å åpne spalteåpningene på bladene. Kalsium er særlig effektivt til å redusere stress ved høye temperaturer ved å minske visning og skade på bladene. Der dette skjer har man registrert avlingsøkning på 30%.

Kalsiummangel i potet

På åkeren vil moderat mangel på kalsium ikke gi symptomer på bladene, men brune flekker kan utvikle seg rundt stilkenden på knollene. Kraftige symptomer i åkeren vil vises på bladene. De unge bladene blir lysegrønne og små og krøller seg nedover ved tuppen av bladet. Brune flekker kan vise seg langs bladranden. Når poteter dyrkes i hydroponisk løsning uten kalsium, vil bladstilkene og vekstpunktene bryte sammen og knoller under utvikling vil vise kraftig oppsprekking av skallet.