Kalium i potetproduksjonen

Potetplanten absorberer store mengder kalium i løpet av vekstsesongen.

Kalium og frostherdighet

Kalium og frostherdighetKalium har en viktig rolle i kontrollen av plantenes vannøkonomi og ionekonsentrasjonen i plantevevet, inkludert spalteåpningene. Av den grunn vil den økte cellestyrken som kalium gi bedre frostherdighet i følge forsøk utført i India. 

Kalium i potet og avling

Kalium påvirker også transporten av næringsstoffer og bevegelsen av sukrose fra bladene og til knollen. Kalium er derfor viktig for å oppnå høye avlinger. 

Kalium i potet og avling

I fem forsøk over en treårsperiode på vulkanske jordarter med mye kalium (Ecuador) økte 36 kg K / ha den gjennomsnittlige avlingen med 5,2 t/ha.

Type kaliumgjødsel og avling

Det er viktig at kaliumtilførselen ikke blir en begrensende faktor i potetproduksjonen. 

Type kaliumgjødsel og avling

Forsøk i Bulgaria viser at kaliumnitrat, sammenlignet med andre kaliumtyper, er en særdeles effektiv gjødsel da den gir lett oppløselig og tilgjengelig kalium sammen med nitratnitrogen. Type kaliumgjødsel og avling

Fra forsøk i Sørafrika har man vist at ved å bruke kaliumnitrat sammen med Kalksalpeter oppnår man raskt opptak av alle de tre viktige næringsstoffene (N, K og Ca).  Dette gir en avling som i kvalitet og mengde blir betraktelig bedre enn med andre produkter.

Type kaliumgjødsel og tørrstoffinnhold

Type kaliumgjødsel og tørrstoffinnhold

Kaliumsulfat gir høyere tørrstoffinnhold enn kaliumklorid, som vi ser her fra forsøk utført i Danmark. Derfor er kaliumsulfat ofte foretrukket til gjødsling av industripoteter. 

Effekt av kalium og utviklingstrinn

Utviklingstrinn Effekt av kalium
Planting Tidlig vekst og tørrstoff
Etter planting Vekst og tørrstoff

Yaras gjødslingsprogram for potet er laget av våre fagfolk og kan hjelpe deg med å få frem gode avlinger.

Generelle regler for kaliumgjødsling

Det er viktig med god tilgang på kalium slik at det ikke er en begrensende faktor for veksten. Forsøk har vist at kaliumnitrat er en spesielt effektiv gjødsel, den tilfører lettløselig og hurtigabsorberende K i tillegg til nitrat-N sammenlignet med andre K-gjødsler. Derfor er kaliumnitrat spesielt effektiv til overgjødsling i knollenes voksefase.

Kaliummangel i potet

Bladene får en mørk til blågrønn farge med bronsefarget overflate. Små brune nekrotiske flekker dukker først opp langs bladranden og brer seg deretter over hele bladoverflaten. Bladene bøyer seg nedover og bladspissen får et bølgete utseende. Bladene visner og dør ettersom mangelen utvikler seg videre. Knollene vil utvikle svarte flekker og snittflaten ved oppskjæring vil raskt bli svartfarget.