Jord- og planteanalyse i potetproduksjon

Jordanalyse før planting kan brukes til å forutsi hvordan plantene vil reagere på gjødsling av fosfor, kalium, kalsium, magnesium og svovel.

Jord- og planteanalyse for potet

Jordprøver

Prøvetaking

Generelt kan skifter opp til 100 daa inngå som en prøve, såfremt hvert skifte er ensartet med tanke på jordtype, forgrøde, kalk og gjødselbruk.

Store skifter, og skifter som ikke er ensartede, bør deles opp i flere prøver. Bruk et rent jordprøvebor, og en plastbøtte. Individuelle prøver, både når det gjelder jord og bladprøver, bør tas ut på en godt planlagt måte. I de fleste tilfeller er et «W»- prøvetakingssystem tilfredsstillende.

Unngå steder på skiftet som ikke er representativt for resten av skiftet, som vendeteiger, steder med mye husdyrgjødsel, kalk eller lignende.

Vevsprøver

Prøvetaking

Vevsanalyser (bladstilk eller hele bladet) tatt i løpet av vekstsesongen, gir et mye bedre bilde av plantenes næringstilstand og mulighetene for mangler og mangelsykdommer, særlig av mikronæringsstoffer. Se tabellene:

Standarder for bladanalyser i potet 30 cm

Standard for bladanalyser i potet - knoller

Det vanlige er å ta prøve av det yngste modne sammensatte bladet (blad og bladstilk) tidlig i sesongen fra 30 planter. Dette er vanligvis det fjerde eller femte bladet fra toppen av planta.

Midt i sesongen samler man inn 30-40 bladstilker fra det første helt utviklede bladet. Bladstilkene sorteres i henhold til hvor på åkeren de har blitt høstet.

Vær forsiktig når prøver tas for kopper, sink og mangan slik at ikke blader høstes inn som nylig har blitt sprøytet med soppmidler, da dette vil kunne gi misvisende analyseresultater.

Analyse av potetskallet er en god måte å fastsette kalsium-nivået i knollene på, da kalsium vanligvis samler seg i eller rett under potetskallet. For tiden eksisterer det ikke anbefalinger for innhold av næringsstoffer i potetskall.