Gjødsling av potet

Riktig timing og plassering av gjødsel til poteter er viktig for å oppnå høyest mulig næringsopptak, noe som minimerer miljøbelastningen og maksimerer avlingsutbytte.

Yield loss as result of poor spreading

Gjødsla må plasseres så nøye som mulig i opptakssonen, forut for eller når plantene trenger dem. Skulle ikke hver plante få den riktige næringsbalansen kan dette virke negativt på kvaliteten og avlingens størrelse.

Gjødsling før setting gjøres enten med spreder eller i rader. Vanligvis gir radgjødsling best resultat.

Ved bruk av spreder er det viktig at gjødsla spres jevnt. Små variasjoner i fordelingen av gjødsel på +/- 10% kan resultere i avlingstap på opptil 5 t/ha.

Ved radgjødsling er det viktig å holde gjødsla unna settepotetene. På jordstykker med lav kationebyttekapasitet bør raden med gjødsel være 10 cm under og 10 cm på siden av settepoteten. På jorder med høyere kationebyttekapasitet kan gjødsla plasseres nærmere poteten da spiringen vil bli redusert. Se bildet under.

Næringsstoffene må times riktig for å sammenfalle med de viktige utviklingsstadiene, f.eks. kalsium ved knolldannelsen. Da forskjellige sorter danner knoller på forskjellig tidspunkt, er det viktig å følge med på plantene og se med egne øyne når de første knollene begynner å danne seg, slik at man får mest mulig ut av gjødsla.

Ved dryppvanning tilføres lave konsentrasjoner med plantenæring igjennom vanningsvannet i løpet av hele vekstperioden. Vanningstapen eller dryppene må plasseres nær toppen av fåra for og gi gode vannforhold og næringstilgang til plantenes rotsone.

Vanlige spredere kan gi dyrkeren mulighet til å gjødsle med vanningsvannet i den perioden det gis ekstra vanning.

Bladgjødsel må tilføres med nok vann for å nå alle deler av bladmassen, men ikke så mye at det begynner å dryppe.  

Dryppvanning av potetBladgjødsling av potet