Hvordan forbedre skallkvaliteten i potet

Forbrukerne stiller stadig strengere krav til at potetene har et rent og tiltrekkende skall, særlig når de kjøper forhåndspakket eller i løsvekt. Knoller med sykdom i overflaten som svartskurv, sølvskurv, vorteskurv eller flatskurv er ikke bare mindre tiltalende, de vil også ofte ha reduserte lagringsegenskaper.

Plantenæring og skallet på poteten

Riktig balansert næring i potet vil redusere angrepene av sykdommer på skallet og forbedre overflaten. Kalsium styrker knollenes overflate og vil derfor gi bedre motstandskraft mot mange sykdommer. Bor, magnesium og mangan kan redusere angrepene av flaskurv, sink kan minske angrep av vorteskurv, svovel kan redusere både vorteskurv og flatskurvinfeksjoner.

Sølvskurv / FlatskurvSvartskurv / Vorteskurv

Kalsium

Kalsium styrker overflaten på poteten og gir bedre motstandskraft mot mange sykdommer som svartskurv, sølvskurv, vorteskurv og flatskurv. Disse uavhengige forsøkene fra UK viser reduksjoner i skader på overflaten grunnet en rekke forhold, etter behandling med Kalksalpeter.

Kalsium og skallkvalitet i potet                                                                  

Bor

Bor hjelper til med å stabilisere kalsium i celleveggene og påvirker også opptaket av kalsium, så riktig gjødsling er viktig for å sikre en balansert næringstilgang og for å få mest mulig ut av kalsium i gjødsla. Dette forsøket viser hvordan bor påvirker kalsiuminnholdet i knollene og også mengden sykdommer på knollene.

 Bor og skallkvalitet i potet

Sink

Sink brukes vanligvis til å undertrykke vorteskurv der angrepet ikke er så stort. Men bare jordgjødsling med sink vil gi nok sink til å ha en effekt på vorteskurv, og sink må bare brukes som del av en integrert kontrollstrategi støttet opp av andre agronomiske tiltak for å begrense infeksjon fra jorda samtidig som at man dyrker mere resistente sorter.              

 Sink og skallkvalitet i potet                                                               

Svovel 

Svovel hjelper til med å redusere nivået av flatskurv- og vorteskurv-infeksjoner. Denne effekten kan komme at av elementært svovel reduserer pH i jorda når dette brukes. Best resultat får man ved å tilføre svovel i en tilgjengelig form ved setting. Men et program for bladgjødsling av Svovel, kan også redusere infeksjonen.

Andre dyrkingssystemer som forbedrer skallets kvalitet i potet

  • Unngå å velge skifter utsatt for sjukdommer, dårlig drenering eller dårlig vannlagringsevne.
  • Bruk sertifiserte settepoteter.
  • Desinfiser lagre som brukes til å lagre settepoteter.
  • Bruk vanning for å unngå sjukdommer som flatskurv.
  • Foreta innhøsting under gode forhold for å minimere mekaniske skader og sjukdomssmitte.
  • Unngå kalking like før potetsetting da dette kan gi økt risiko for flatskurv.