Hvordan forbedre kvaliteten på potetene

Det er tre forhold som definerer kvaliteten i potet: Knollkvaliteten, skallets kvalitet og lagrings- og kokeegenskaper. En balansert næringstilførsel er viktig for å kunne håndtere disse faktorene.

Knollkvalitet

Uansett om det gjelder tørrstoffinnhold, indre skader, redusert sukkerinnhold, eller kokeegenskaper, så er knollkvaliteten det avgjørende for sluttbrukeren. 

PotteplanteNitrogen (N) stimulerer vekst av blader og knoller, og øker stivelsesproduksjonen, fosfor (P) opprettholder vekst av blader og knoller og påvirker kvaliteten på, og mengden av stivelse, kalium (K) stimulerer vannopptak og produksjonen av tørrstoff og kan redusere muligheten for støtskader.  Kalsium (Ca) reduserer indre rustflekker, kolv og andre indre defekter. Magnesium (Mg) sikrer høy fotosynteseaktivitet og god vekst og bor (B) reduserer indre rustflekker og enzymatisk mørkfarging.

Skallkvalitet

Forbrukerne stiller stadig strengere krav til at potetene har et rent og tiltrekkende skall, særlig når de kjøper poteter i løsvekt. Knoller med ulike skurvsykdommer og skall med dårlig overflate er ikke bare mindre tiltalende, de vil også høyst sansynligvis ha reduserte lagringsegenskaper. 

Riktig balansert næringstilførsel vil redusere mulighetene for sykdommer på skallet og bedre dets kvalitet. Kalsium styrker skallet og gir bedre motstand mot sykdom, bor øker effekten av kalsium ved å øke opptaket og kan redusere tilfellene av flatskurv og andre sykdommer på knollen. Sink reduserer tilfellene av vorteskurv og svovel kan redusere angrepene av både meldugg og flatskurv.

Lagrings- og kokeegenskaper

Lagrings- og kokeegenskaper er viktige kvalitetsparametre en ikke kommer unna etter høsting. I de fleste land må potetene lagres for å kunne ha en kontinuerlig tilgang i løpet av året. Knoller som er robuste i forhold til å utviikle støtblått eller misfarging vil kunne oppbevares betraktelig bedre og opprettholde bedre kokeegenskaper. 

Skadde og smittete poteter som legges på lager kan forårsake betydelig verditap i løpet av lagringsperioden. Kalium, kalsium, magnesium og bor har alle positiv effekt på lagrings- og kokeegenskapene ved at de reduserer forekomsten av støtblått, enzymatisk mørkfarging og generell misfarging.