Hvordan forbedre helse i potet

Plantenæringsstoffer er for det meste forbundet med økte avlinger og kvalitet ved å forsikre om at ingen mangel på mineraler vil begrense vekst og utvikling. Men plantenæringsstoffer kan også hjelpe plantene til å beskytte seg selv mot sykdommer.

Et balansert gjødslingsprogram vil sikre at plantenes cellestruktur er robust og motstandsdyktig uten å føre til at det blir en opphoping av næringsstoffer som kan virke negative for plantehelsen. Det finnes flere eksempler på næringsstoffer som omtales for sin påvirkning av plantenes helse, med nitrogen, kalium, mangan, sink, kopper og molybden som de fremste eksemplene.

Bladsykdommer

Gjødsling med nitrogen kan under enkelte forhold føre til økte sykdomstilfeller på bladene, særlig ved gjødslinger sent i sesongen, da disse fører til forsinket modenhet og økte muligheter for råtesmitte.

Knollsykdommer

Kalsium er et viktig mineral for å hindre sykdommer i knollen da det styrker celleveggene. I tillegg styrkes skallet som virker som en beskyttelse mot mange sykdommer. Bor styrker effekten av kalsium ved å øke kalsiumopptaket. På den måten reduseres flatskabb og andre knollsykdommer. Sink kan redusere angrep av vorteskurv og svovel kan redusere infeksjon av både vorte- og flatskurv.