Bor i potetproduksjonen


Effekt av bor på opptak av kalsium

Bor påvirker opptak av kalsium, så en god tilførsel er viktig for å sikre en balansert næringstilførsel. 

Effekt av bor på opptak av kalsium

Diagrammet over viser effekten av bor på kalsiumnivåer i et forsøk i Nederland.

Bor og apikal nekrose

Bor stabiliserer kalsium i celleveggene og virker i samspill med kalsium til med å forbedre plantenes motstandskraft mot sykdom, skadedyr og stressende forhold. På den måten vil det redusere apikal nekrose på groene. 

Bor og apikal nekrose

Bor og misfarging i knollen (USA)

Bor reduserer oksidasjonen av fenoler som er ansvarlig for enzymatisk misfarging i knollen. Av den grunn vil en god tilgang på bor redusere denne.

Bor og misfarging i knollen (USA)

Effekt av bor ved forskjellige utviklingstrinn

Utviklingstrinn Effekt av næringsstoffet
Hypping God skallkvalitet, reduserte indre rustflekker, toleranse mot stress - tørke/hete
Knolldannelse

God skallkvalitet, reduserte indre rustflekker, toleranse mot stress - tørke/hete

Yaras gjødslingsprogram for potet er laget av våre fagfolk og kan hjelpe deg med å få frem gode avlinger.

Generelle råd for borgjødsling

Bor er det mikronæringsstoffet som trengs i størst mengde for å sikre flere vesentlige vekstprosesser. Bor påvirker rot og skuddvekst, planteutvikling og pollinering. Ved siden av kalium, kalsium og magnesium, er bor et viktig næringsstoff som er tilstede i celleveggen. Her virker det som sement mellom pektiner, noe som gir styrke i cellevevet. Derfor påvirker bor knollenes lagringsegenskaper. Bor påvirker også opptaket av kalsium, så riktig tilførsel av bor er viktig for å ha en balansert næringstilførsel.

Bormangel i potet

Stilkene blir korte og på grunnen av spiring fra bladhjørnene vil plantene se buskaktige ut.  De yngste bladene blir klorotiske, og utvikler nekrotiske flekker og dør.  Klorose (gulfarging) av bladene kan utvikle seg fra gult til brunt og videre til en mørk rødbrun farge.

I knollene vil ringene i ledningsvevet bli brune, særlig nær stilkfestet. Skallet blir ofte tykt og sprekker med nekrotisk vev under.