Molybden - viktig i oljevekster

Resultater fra flere Megalab bladanalyser i høstoljevekster tatt ut siste uken i april (2015) viser svært lav molybdenstatus i plantene. Molybden (Mo) er et viktig næringsstoff i oljevekster og derfor bør man tilføre molybden gjennom bladgjødsling i disse tilfellene. Vi anbefaler YaraVita BRASSITREL PRO, spesielt tilpasset oljevekster, som inneholder blant annet molybden.

Megalab bladanalyser tatt ut i høstoljevekster tre ulike steder på Østlandet siste uken i april (2015) viser svært lav molybdenstatus. Vi anbefaler YaraVita BRASSITREL PRO som er spesielt tilpasset oljevekster og inneholder blant annet molybden (Mo).

Anbefaling

Vår anbefaling er behandling med YaraVita Brassitrel Pro. Dosering: 300 – 400 ml/daa

YaraVita Brassitrel Pro er et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til oljevekster og andre korsblomstra vekster.

Innhold:

  • 4,5 % nitrogen (N)
  • 4,6 % magnesium (Mg)
  • 5,8 % kalsium (Ca)
  • 3,9 % bor (B)
  • 4,6 % mangan (Mn)
  • 0,3 % molybden (Mo)
YaraVita Brassitrel Pro kan blandes med YaraVita Magtrac. Brassitrel inneholder for lite magnesium til å avhjelpe magnesiummangelen vi ser, særlig den ene bladanalysen. I et slikt tilfelle kan det være riktig å tilføre Brassitrel i kombinasjon med Magtrac. I dette tilfellet bør man vurdere f.eks 300 ml Brassitrel i kombinasjon med 200 ml Magtrac/daa. 
Husk at YaraMila Fullgjødsel også inneholder Magnesium og Bor, forhåpentligvis vil plantene få bidrag av magnesium og bor fra grunngjødslinga som er utført.

Hva viser forsøkene?

Ved Kotkaniemi (Yaras forsøksstasjon i Finland) ble det gjennomført forsøk med YaraVita Brassitrel Pro i 2013. Resultatene fra forsøkene viser god effekt av Brassitrel behandling.

YaraVita Brassitrel FL increased yield in spring rape

Det var fire forsøk i forsøksserien som var plassert på leirjord med pH 6,7. Forsøksserien viste 7,4 % økt avling etter behandling med 300 ml Brassitrel på rosettstadiet i vårraps. Samtidig steg oljeinnholdet fra 44,7 til 45 % og proteininnholdet sank fra 19,9 til 19,5 %.

Svovelgjødsling fortrenger Molybden

Oljevekster trenger ekstra tilførsel av svovel, vi sier de er svovelkrevende vekster. Dessverre vil ekstra svoveltilførsel føre til anatgonisme mot molybden. Dette kommer tydelig til syne i en forsøksserie Yara gjennomførte i England for et par år siden. Her ser man at stigende tilførsel av svolvel gir økt svovelinnhold i bladverket, men samtidig synker innholdet av molybden parallelt. Dette kan være noe av forklaringen på hvorfor bladanalysene avdekker en del Molybdenmangel.

OSR 1

OSR 2