Svovelmangel forverret av

  • Sur jord
  • Skarpe, lette sandjordarter (utvasking)
  • Lavt moldinnhold
  • Dårlig drenert jord (vassjuk jord)
  • Områder med lite svoveltilførsel via tørravsetning og nedbør

Svovel er viktig for

  • Bedre planteetablering
  • Bedre vinterherdighet i høstraps
  • Bedre blomstring
  • Fremmer pollinering, frøavling og frøenes oljeinnhold
  • Jevnere modning