Sinkmangel forverret av

  • Moldrik jord
  • Kalkrik jord med høy pH
  • Jord med høy fosforstatus
  • Jord som gjødsles sterkt med fosfor
  • Kalde og våte forhold

Sink er viktig for

  • Sink er viktig for dannelse av blomster og belger
  • Oljefrø er lite sensitive for zinkmangel