Molybdenmangel forverret av

  • Sur jord
  • Lav pH
  • Moldfattig jord

Molybden er viktig for

  • Bedre planteetablering og vinterherdighet i høstraps
  • Bedre næringsstatus for gjenvekst om våren i høstraps
  • Bedre blomstring og jevnere modning
  • Fremmer blomstring, pollinering, frøavling og frøenes oljeinnhold