Manganmangel forverret av

  • Organisk, moldrik jord
  • Sandjord
  • Høy pH Kalde, våte perioder
  • Luftig jord

Mangan er viktig for

  • Bedre planteetablering og vinterherdighet i høstraps
  • Bedre næringsstatus for gjenvekst om våren i høstraps
  • Bedre blomstring og jevnere modning
  • Fremmer blomstring, pollinering, frøavling og frøenes oljeinnhold