Kaliummangel forverret av

 • Sur jord (lav pH)
 • Sandig eller lett jord (utsatt for utvasking)
 • Tørkestress
 • Store nedbørsmengder (utvasking) eller overdreven vanning
 • Tung leirjord (ilitt
 • ) Jord med lave kaliumreserver
 • Magnesiumrik jord

Kalium er viktig for

 • Bedre planteetablering
 • Fremmer motstandsevne mot stress (for eksempel tørke, kulde, etc
 • )
 • Fremmer sykdomsresistens
 • Øker avlingen