Jernmangel forverret av

  • Høy pH
  • Vannmettet jord
  • Kalkrike jordarter
  • Høye verdier av kobber, mangan eller zink i jord

Jern er viktig for

  • Viktig for fotosyntesen og plantenes livsprosesser
  • Derfor viktig for tidlig bladutvikling, god vekst og dermed avlingspotensialet
  • Oljevekster er ikke sensitive for jernmangel