Bormangel forverret av

  • Sandjord
  • Høye nitrogennivåer Høye kalsiumnivåer Kalde, våte perioder eller tørkestress

Bor er viktig for

  • Bedre planteetablering og vinterherdighet i høstraps
  • Bedre næringsstatus for gjenvekst om våren i høstraps
  • Bedre blomstring og jevnere modning
  • Fremmer blomstring, pollinering, frøavling og frøenes oljeinnhold