Svovelmangel forverret av

  • Sur jord
  • Skarpe, lette sandjordarter (utvasking)
  • Lavt moldinnhold
  • Dårlig drenert jord (vassjuk jord)
  • Områder med lite svoveltilførsel via tørravsetning og nedbør

Svovel er viktig for

  • Bedre planteetablering
  • Bedre vinterherdighet i høstraps
  • Bedre blomstring
  • Fremmer pollinering, frøavling og frøenes oljeinnhold
  • Jevnere modning

Anbefalt Yaragjødsel for Svovel

YaraVita THIOTRAC

YaraVita THIOTRAC

Oljevekster: 500 til 1000 ml/daa fra 4-6 varige blad. Gjenta etter 10-14 dager ved behov. Unngå behandling ved blomstring. Vannmengde: 20 l/daa

Les mere om YaraVita THIOTRAC

YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

Oljevekster: Som delgjødsling og tilleggsgjødsling av nitrogen sammen med svovel. Spesielt på skarpe jordarter med overskuddsnedbør. Oljevekster er spesielt svovelkrevende. Gjødsles med 10 til 30kg/daa.

Les mere om YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)