Sinkmangel forverret av

  • Moldrik jord
  • Kalkrik jord med høy pH
  • Jord med høy fosforstatus
  • Jord som gjødsles sterkt med fosfor
  • Kalde og våte forhold

Sink er viktig for

  • Sink er viktig for dannelse av blomster og belger
  • Oljefrø er lite sensitive for zinkmangel

Anbefalt Yaragjødsel for Sink

YaraVita ZINTRAC

YaraVita ZINTRAC

Oljevekster: 100-200 ml/daa ved 4-9-bladsstadie. Vannmengde: 3-50 liter/daa.

Les mere om YaraVita ZINTRAC