Nitrogenmangel forverret av

  • Lav eller høy pH i jorda
  • Skarp og lett sandjord (avrenning)
  • Lavt moldinnhold Tørkestress
  • Store nedbørsmengder (avrenning) eller for mye vanning Tilførsel av store mengder lite omsatt organisk materiale/ husdyrgjødsel (halm) Rasktvoksende kulturer

Nitrogen er viktig for

  • Bedre planteetablering
  • Fremmer frøavling

Anbefalt Yaragjødsel for Nitrogen

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR

Oljevekster: Nitrabor™ brukes som delgjødsling og tilleggsgjødsling. Lettilgjengelig nitrogen sammen med kalsium og bor. Bor stimulerer god pollinering og dermed frøutbytte. Gjødsles med 15 til 40 kg/daa.

Les mere om YaraLiva NITRABOR

YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

Oljevekster: Som delgjødsling og tilleggsgjødsling av nitrogen sammen med svovel. Spesielt på skarpe jordarter med overskuddsnedbør. Oljevekster er spesielt svovelkrevende. Gjødsles med 10 til 30kg/daa.

Les mere om YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)