Magnesiummangel forverret av

  • Skarp, sandig og sur jord
  • Kaliumrike jordarter
  • Skifter som gjødsles sterkt med kalium
  • Kalde våte perioder

Magnesium er viktig for

  • Bedre planteetablering
  • Bedre vinterherdighet i høstraps
  • Bedre næringsstatus for gjenvekst om våren i høstraps
  • Bedre blomstring og jevnere modning
  • Fremmer blomstring, polinering, frøavling og frøenes oljeinnhold

Anbefalt Yaragjødsel for Magnesium

YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO

Raps/rybs: 300 til 400 ml/daa på 4 til 9 blad stadiet og igjen ved begynnende strekning og inntil begynnende blomstring. Gjenta behandlingen med 10 til 14 dagers mellomrom etter behov. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Les mere om YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita MAGTRAC

YaraVita MAGTRAC

Oljevekster: 200 ml/daa forebyggende, 400 ml/daa ved synlige symptomer på mangel, ved begynnende strekking av stengelen. Ved sterk mangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager. Vannmengde: Min 20 l/daa.

Les mere om YaraVita MAGTRAC