Kalsiummangel forverret av

  • Sur jord
  • Sandig og lett jord (utvasking)
  • Sur torvjord
  • Natriumrik jord
  • Aluminiumrik jord
  • Tørre forhold
  • Frukt med høyt innhold av nitrogen eller kalium
  • Stor frukt

Kalsium er viktig for

  • Fremmer blomstring og skulpestørrelse
  • Øker avlingen

Anbefalt Yaragjødsel for Kalsium

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR

Oljevekster: Nitrabor™ brukes som delgjødsling og tilleggsgjødsling. Lettilgjengelig nitrogen sammen med kalsium og bor. Bor stimulerer god pollinering og dermed frøutbytte. Gjødsles med 15 til 40 kg/daa.

Les mere om YaraLiva NITRABOR