Bormangel forverret av

  • Sandjord
  • Høye nitrogennivåer Høye kalsiumnivåer Kalde, våte perioder eller tørkestress

Bor er viktig for

  • Bedre planteetablering og vinterherdighet i høstraps
  • Bedre næringsstatus for gjenvekst om våren i høstraps
  • Bedre blomstring og jevnere modning
  • Fremmer blomstring, pollinering, frøavling og frøenes oljeinnhold

Anbefalt Yaragjødsel for Bor

YaraVita BORTRAC

YaraVita BORTRAC

Oljevekster: 300 ml i 20 l vann/daa ved begynnende stengelstrekning. Ved sterk mangel tilføres 300 ml/daa ved 4-6 bladstadiet og gjentas etter 10-14 dager eller ved begynnende stengelstrekning.

Les mere om YaraVita BORTRAC

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR

Oljevekster: Nitrabor™ brukes som delgjødsling og tilleggsgjødsling. Lettilgjengelig nitrogen sammen med kalsium og bor. Bor stimulerer god pollinering og dermed frøutbytte. Gjødsles med 15 til 40 kg/daa.

Les mere om YaraLiva NITRABOR