Høstrapsdyrking – en krevende, men spennende utfordring

God agronomi er nøkkelen til et høyt avlingspotensial, og for å lykkes gjelder det å være på hugget allerede om høsten.

Høstrapsdyrking 1

Sørg for en god start

Såtidspunkt er alfa og omega. Svenske forsøk har vist at for hver dag såingen utsettes, tapes det 1,5-4,5 kg frø per dekar. Første uken i august bør frøet være i jorden, men i sørlige strøk er det mulig å strekke såtidspunktet til 15. august. For å klare dette er det fremfor alt høstbygg som er aktuelt som forgrøde til høstraps. Når innvintringen begynner bør plantene oppfylle 8-8-8 regelen. Det vil si å ha 8 blad, en 8 cm lang pålerot og en pålerotdiameter på 8 mm. Da vil forutsetningene for overvintring være gode.

Sen spiring kan ha negative konsekvenser for avlingen på samme måte som utsatt såtid. Et godt såbed og en passe sådybde gir derfor best forutsetninger. Bestandet bør ikke være for tett, og heller ikke for tynt. Cirka 50 planter per m2 er en rettesnor som gjelder for de fleste forhold.

Høstrapsdyrking 2

Gjødslingsstrategi

Næringsbehovet er stort i høstraps, og mye av næringen tas opp allerede om høsten. Svenske forsøk har vist at N-gjødslingen ved såing bør være opp mot 6 kg N/daa, og for å tilfredsstille et avlingsnivå på 400 kg/daa bør den totale N-mengden være rundt 20 kg N/daa.

I tillegg til N er det klare fordeler ved å tilføre fosfor og kalium om høsten. Et Fullgjødsel®-produkt som YaraMila® FULLGJØDSEL®17-5-13 er derfor førsteprioritet. Jo mer N som tas opp om høsten desto mindre N kan tilføres om våren. Mengden biomasse som har utviklet seg i løpet av høsten gir en god pekepinn på hvor mye N som er tatt opp. Gjennom å ta hensyn til forventet avlingsnivå og mineralisering om vår og sommer kan man anslå det gjenværende N-behovet. En metode for å beregne dette er utviklet i Sverige og er tilgjengelig på www.svenskraps.se.

I tabellen nedenfor vises en mulig gjødslingsstrategi i høstraps. Raps har et større svovelbehov enn korn, og en grunnregel er at 1 kg S per 5 kg N bør tilføres. I en gjødslingsplan med YaraMila Fullgjødsel om høsten og våren, er YaraBela® SULFAN® 24-0-0 (6S) et godt supplement ved delgjødsling. Om våren bør første gjødsling skje så snart det er kjørbart. Plantene har da et stort næringsopptak, og det er derfor viktig at gjødselen er tilgjengelig ved vekststart. Gjødsling nummer to er aktuelt ved begynnende strekningsvekst.

Høstrapsdyrking

Husk mikronæring

Oljevekster stiller ikke bare krav til makronæringsstoffer, noen mikronæringsstoffer er også spesielt viktige. YaraVita® BRASSITREL PRO® er spesielt utviklet for å raskt kunne tilføre de næringsstoffene som oljevekster trenger litt ekstra av. I tillegg til molybden, mangan og bor inneholder BRASSITREL PRO også noe nitrogen, kalsium og magnesium. Disse stoffene vil bidra til bedre blomstring, friskere planter og forbedret kvalitet.