Gjødslingråd for oljevekster

Oljevekster er næringskrevende og trenger en velbalansert gjødsling med de riktige næringsstoffer, rett plassert og til rett tid. Avgjørende for å lykkes er at behovet for N, P, K, S, Mg og B dekkes, dette er næringsstoffer som all YaraMila® FULLGJØDSEL® inneholder. Vær spesielt oppmerksom på behovet for god svovel- og borforsyning.

Oljevekster stiller ikke bare krav til makronæringsstoffer, noen mikronæringsstoffer er også spesielt viktige. YaraVita® BRASSITREL PRO® er spesielt utviklet for å raskt kunne tilføre de næringsstoffene som oljevekster trenger litt ekstra av.

Generelle gjødslingsanbefalinger som er omtalt her er basert på resultater fra forsøk og erfaringer fra praksis. Gjødseltyper og -mengde på egne skifter må tilpasses jordanalyser, avlingsnivå og bladanalyser.

Vårrybs

Våroljevekstene gjødsles vanligvis bare en gang med en YaraMila® FULLGJØDSEL® som sikrer forsyningen av nitrogen, fosfor, kalium, svovel, magnesium og bor. Under spesielle forhold kan det være aktuelt å legge opp til delgjødsling av nitrogen og svovel. Mindre mengder husdyrgjødsel kan også brukes som en grunngjødsling, men den må som oftest suppleres med en nitrogen- og svovelholdig mineralgjødseltype. Forsøk i senere tid viser at husdyrgjødsla som bløtgjødsel ikke gir tilstrekkelig svovelforsyning til oljevekstene. Den bør derfor suppleres med YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) eller Fullgjødsel 25-2-6 med 4 % svovel. Er svovelforsyningen sikret kan også YaraLiva® NITRABOR™ være aktuell for ekstra N-forsyning og i tillegg det viktige mikronæringsstoffet bor.

Forbruk av næringsstoffer i vårrybs

Det må justeres for fosforbehovet (P) når avlingen forventes å bli større eller mindre enn frøavlingen som er oppført i henhold til tabellen ovenfor. Det samme gjelder for kalium (K).

Vårraps

Vårraps har et noe større avlingspotensial enn vårryps, og derfor ofte høyere gjødslingsbehov.

For øvrig gjelder det som er beskrevet for vårrybs. Velger man delt gjødsling brukes en YaraMila Fullgjødsel ved såing, og supplerer med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) eller YaraBela® SULFAN® 24-0-0 (6S) som delgjødsling.

Forbuk av næringsstoffer vårraps

Det må justeres for fosforbehovet (P) når avlingen forventes å bli større eller mindre enn frøavlingen som er oppført i tabellen ovenfor. Det samme gjelder for kalium (K).

Høstrybs og -raps

RapsNæringsbehovet er stort i høstraps, og mye av næringen tas opp allerede om høsten. Svenske forsøk har vist at N-gjødslingen ved såing bør være opp mot 6 kg N/daa, og for å tilfredsstille et avlingsnivå på 400 kg/daa bør den totale N-mengden være rundt 20 kg N/daa.

Om våren starter veksten tidlig, og første gjødsling med Fullgjødsel® bør gjøres så snart vekstene er kommet igang. Det bør tilføres 7-10 kilo nitrogen pr. daa i vårgjødslinga. Fosfor og kalium tilføres i henhold til normene korrigert for P-AL og K-AL i jorda.

Resten av nitrogenmengden anbefales gitt med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) eller YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S) ved begynnende strekningsvekst.

På skarpe, lette jordarter og der det er mistanke om lite bor i jorda, kan det være aktuelt med delgjødsling med en mindre mengde YaraLiva Nitrabor evt. bladgjødsling med 200-300 ml YaraVita® BORTRAC pr. dekar.

Forbruk av næringsstoffer i høstraps/rybs

Det må justeres for fosforbehovet (P) når avlingen forventes å bli større eller mindre enn frøavlingen som er oppgitt i tabellen ovenfor. Det samme gjelder for kalium (K).

Korreksjonstabeller
Korreksjon av kaliumKorreksjon av fosfor