Hvordan gjødsle høstraps ved såing

04. august 2021

Høstraps er en vekst som tar opp mye av næringen allerede om høsten. Svenske forsøk har vist at N-gjødslingen ved såing bør være 6 kg N/daa, og for å tilfredsstille et avlingsnivå på 400 kg/daa har et behov på omtrent 20 kg N/daa. Hvis det er brukt mye husdyrgjødsel tidligere kan mengden nitrogen reduseres noe, men ved korn eller frøeng som forgrøde bør nitrogenmengden opprettholdes. Det er også av betydning at svovel er tilgjengelig på høsten. Man bør følge med på veksten i åkeren på høsten og hvordan den utvikler seg. Hvis veksten stopper opp kan det være aktuelt med en runde med kalksalpeter for å få veksten i gang igjen.

I tillegg til N er det også viktig å tildele andre næringsstoffer om høsten. Gjødselbehovet av fosfor og kalium til raps er avhengig av jordas fosfor og kaliumstatus. Oljevekster henter ut 0,8 kg fosfor og 1 kg Kalium per 100 kg med avling, men opptaket i blad og stilk er 3 kg kalium per 100 kg avling. En god fosfor- og kaliumtilførsel er derfor viktig, noe man sikrer ved å bruke YaraMila® Fullgjødsel®. Fosfor øker rotveksten og sikrer en hurtig vekst, og høstrapsen vokser dermed bedre av seg jordloppeangrep mm. Kalium er spesielt viktig på lettere jordarter, og en god kaliumforsyning gir en bedre vinterherdighet, siden kalium er viktig for plantenes evne til å sende sukkerstoffer rundt i planten. Disse virker som frostvæske og bedrer plantens frosttoleranse.  Til høstgjødsling anbefales YaraMila® Fullgjødsel® 17-5-13, alternativt Fullgjødsel 18-3-15.

Jo mer N som tas opp om høsten desto mindre N behøves tilføres om våren. For å vurdere behovet for nitrogen om våren kan det være lurt å gjøre en vurdering av opptaket om høsten. Svensk raps har laget en kalkulator (klikk her) for å beregne nitrogenopptaket på høsten. NLR Viken har laget en god oppskrift på hvordan man går fram for å bruke denne, se her

imagexewh.png

Man kan gjerne bruke Atfarm til å se på variasjonen i biomasse på høsten. Basert på variasjonen på høsten kan man også lage tildelingskart for vårgjødslingen:  

  1. Trykk på «N-Sensor biomasse» og velg satelittbildet på høsten med den høyeste N-Sensor biomasseindeksen. NB! Sent på høsten kan bildet påvirkes av lav solvinkel, spesielt i nordhellinger. Dugg kan også påvirke bildet. Les mer i artikkelen her.
  2. Trykk på «skiftevisning» og se til at bildet du velger er fri for skyer.
  3. Velg ønsket målmengde på vårgjødslingen – Dvs. den snittmengden du ønsker å gi til feltet.
  4. Hvis du har gjort veiinger i høstrapsen: Juster målmengden slik at tildelingskartet stemmer med målingene.
  5. Når du er fornøyd med tildelingskartet så laster du det ned på en USB-pinne og laster det opp i terminalen på traktoren.

 

Mikronæringsstoffer som f.eks. bor og molybden og er også viktig for høstraps og vi anbefaler en bladgjødsling med 3-400 ml/daa med YaraVita® Brassitrel Pro® på høsten, evt. 300 ml/daa med YaraVita Bortrac for tilførsel av mer bor.

Les mer om høstrapsdyrking her.