Danske bønder besøkte Norge for å lære mer om norsk høstrapsdyrking

I Danmark har Yara med samarbeidspartnere dannet et prosjekt kalt + 1 t/ha for å optimalisere høstrapsdyrkningen mot et høyere og mer stabilt avlingsnivå. Seks gårder i Danmark er med og målet er det samme for alle – høyest mulig avling. Det var disse bøndene som møtte opp på Jarlsberg hovedgård for å høre mer om norsk høstrapsdyrking.

På Jarlsberg har de jobbet målbevisst for å dyrke lønnsomme vekster, og i 2014 fikk de tresket såpass tidlig at de fikk sådd høstraps på en del av arealet. Overvintringen gikk godt og i 2015 fikk de en snittavling på 450 kg med høstraps per daa. Dette er mye i norsk målestokk, men danskene som gjestet Jarlsberg lå opp i mot 600 kg per daa så vi har fortsatt noe å strekke oss etter i Norge. Det som var de størst forskjellene i tillegg til klimatiske forhold var at danskene brukte lavere såmengder enn i Norge.

Høstrapsdyrkingen på Jarlsberg gav gode avlinger i 2015

Den sene treskingen gjorde at Jarlsberg ikke fikk sådd høstraps i år, men de har derimot fått sådd store deler av arealet med høsthvete. Egil Samnøy forteller at de jobber døgnet rundt i den hektiske perioden fra kornet treskes til såkornet er i jorda på høsten. Etter såing kom det store mengder nedbør på kort tid, over 300 mm i september, som har gjort at åkeren ikke er like fin som den kunne ha vært. De danske bøndene kjente seg igjen i de vanskelige forholdene og takket for besøket på et bruk som ikke er så ulikt danske forhold.

Danske bønder og rådgivere i høsthveteåkeren på Jarlsberg

Egil Samnøy har mye kunnskap om driften på Jarlsberg